Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 2. februára 2016 - Štrasburg

6.7. Žiadosť o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza [2015/2240(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0031)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia