Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. vasario 2 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Janice Atkinson.

6. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Taisyklės, reglamentuojančios asmenų judėjimą per sienas (Šengeno sienų kodeksas) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (kodifikuota redakcija) [COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0025)


6.2. 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimai *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimų priėmimo projekto [08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0026)

Parlamentas pritaria protokolo paketimams.


6.3. 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimai *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimų priėmimo projekto [08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0027)

Parlamentas pritaria protokolo pakeitimams.


6.4. Eurojusto ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Europjusto ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimą, projekto [2015/0810(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0028)


6.5. Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Europjusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto [11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0029)


6.6. Prašymas atšaukti Roberto Jarosławo Iwaszkiewicziaus (Robert Jarosław Iwaszkiewicz) imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Roberto Jarosławo Iwaszkiewicziaus (Robert Jarosław Iwaszkiewicz) imunitetą [2015/2313(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0030)


6.7. Prašymas atšaukti Roberto Jarosławo Iwaszkiewicziaus (Robert Jarosław Iwaszkiewicz) imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Roberto Jarosławo Iwaszkiewicziaus (Robert Jarosław Iwaszkiewicz) imunitetą [2015/2240(IMM)] – Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0031)


6.8. Prašymas atšaukti Floriano Philippot (Florian Philippot) imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Floriano Philippot (Florian Philippot) imunitetą [2015/2267(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0032)


6.9. Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje gerinti, sukūrimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje gerinti, sukūrimo [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0033)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0033)


6.10. ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūra (balsavimas)

Pranešimas dėl ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūros [2015/2137(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0034)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika