Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. február 2., Kedd - Strasbourg

10. A menekültügyi vészhelyzet, a külső határok ellenőrzése és a schengeni térség jövője – A visszaküldés tilalmára vonatkozó nemzetközi elv tiszteletben tartása – A Törökországnak szánt menekülttámogatási keret finanszírozása – A menekültek és a migránsok ellen irányuló rasszista gyűlölet és erőszak Európa-szerte történő megnövekedése (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A menekültügyi vészhelyzet, a külső határok ellenőrzése és a schengeni térség jövője (2016/2559(RSP))

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A visszaküldés tilalmára vonatkozó nemzetközi elv tiszteletben tartása (2016/2535(RSP))

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Törökországnak szánt menekülttámogatási keret finanszírozása (2016/2528(RSP))

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A menekültek és a migránsok ellen irányuló rasszista gyűlölet és erőszak Európa-szerte történő megnövekedése (2016/2563(RSP))

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Esteban González Pons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke és Monika Hohlmeier.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Maria Grapini és Cornelia Ernst, akik két kékkártyás kérdést tesznek fel az alábbi képviselőnek: Monika Hohlmeier, aki válaszol a kérdésekre, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Costas Mavrides, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff és Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, aki válaszol az alábbi képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz és Eleonora Forenza.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Ernest Maragall, Georgios Epitideios, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Eleonora Forenza, aki válaszol arra, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Jan Zahradil, Gérard Deprez, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Monika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr az előző képviselő felszólalásáról, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes és Anna Maria Corazza Bildt.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman és Ana Gomes.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja), Dimitris Avramopoulos és Bert Koenders.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat