Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 2. februar 2016 - Strasbourg

10. Begunska kriza, nadzor na zunanjih mejah in prihodnost schengenskega območja - Spoštovanje mednarodnega načela nevračanja - Financiranje instrumenta za pomoč beguncem v Turčiji - Porast rasnega sovraštva in nasilja nad begunci in migranti po Evropi (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Begunska kriza, nadzor na zunanjih mejah in prihodnost schengenskega območja (2016/2559(RSP))

Izjavi Sveta in Komisije: Spoštovanje mednarodnega načela nevračanja (2016/2535(RSP))

Izjavi Sveta in Komisije: Financiranje instrumenta za pomoč beguncem v Turčiji (2016/2528(RSP))

Izjavi Sveta in Komisije: Porast rasnega sovraštva in nasilja nad begunci in migranti po Evropi (2016/2563(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Esteban González Pons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke in Monika Hohlmeier.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Maria Grapini in Cornelia Ernst, ki sta Moniki Hohlmeier postavili dve vprašanji z dvigom modrega kartončka, na kateri je ta odgovorila, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Costas Mavrides, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Alexander Graf Lambsdorff in Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz in Eleonora Forenza.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Ernest Maragall, Georgios Epitideios, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Eleonori Forenza, ki je nanj odgovorila, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Jan Zahradil, Gérard Deprez, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Monika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr o predhodnem govoru, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes in Anna Maria Corazza Bildt.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman in Ana Gomes.

Govorili so Johannes Hahn (član Komisije), Dimitris Avramopoulos in Bert Koenders.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov