Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000006/2016 (B8-0103/2016)

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Úterý, 2. února 2016 - Štrasburk

11. Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000006/2016), kterou pokládá Iratxe García Pérez za výbor FEMM Komisi: Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016)

Iratxe García Pérez rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Constance Le Grip za skupinu PPE, Maria Noichl za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Anna Záborská, Maria Arena, Arne Gericke, Louise Bours, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Viorica Dăncilă, Marijana Petir, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera a Anna Hedh.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Csaba Sógor, Julie Ward, Biljana Borzan, Evelyn Regner a Siôn Simon, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arne Gericke.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák a Ruža Tomašić.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

Daniela Aiuto a Marco Zullo za skupinu EFDD o nové strategii pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0148/2016);   

— Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno a Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o nové strategii pro práva žen a pro rovnost žen a mužů v Evropě po roce 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0150/2016);

Constance Le Grip za skupinu PPE o nové strategii pro práva žen a pro rovnost žen a mužů v Evropě po roce 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0163/2016);

Beatrix von Storch za skupinu ECR o nové strategii pro práva žen a pro rovnost žen a mužů v Evropě po roce 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0164/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 3.2.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí