Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2526(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000006/2016 (B8-0103/2016)

Forhandlinger :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 2. februar 2016 - Strasbourg

11. En ny strategi for ligestilling og kvinders rettigheder efter 2015 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000006/2016) af Iratxe García Pérez for FEMM til Kommissionen: En ny strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder og kvinders rettigheder efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016)

Iratxe García Pérez begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Constance Le Grip for PPE-Gruppen, Maria Noichl for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Anna Záborská, Maria Arena, Arne Gericke, Louise Bours, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Viorica Dăncilă, Marijana Petir, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera og Anna Hedh.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Csaba Sógor, Julie Ward, Biljana Borzan, Evelyn Regner og Siôn Simon, der nægtede at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Arne Gericke.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák og Ruža Tomašić.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

Daniela Aiuto og Marco Zullo for EFDD-Gruppen om en ny strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinder i Europa efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0148/2016);   

— Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno og Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica og Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez og Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke og Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen om den nye strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd i Europa efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0150/2016);

Constance Le Grip for PPE-Gruppen om en ny strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinder efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0163/2016)

Beatrix von Storch om en ny strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinder i Europa efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0164/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 3.2.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik