Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2536(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000003/2016

Předložené texty :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Úterý, 2. února 2016 - Štrasburk

12. Opatření Komise pro zajištění souladu s rozsudkem ve věci T-521/14, Švédsko v. Komise (povinnost zavést kritéria pro endokrinní disruptory) (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000003/2016), kterou pokládají Matthias Groote za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD Komisi: Opatření Komise pro zajištění souladu s rozsudkem ve věci T-521/14, Švédsko v. Komise (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi a Merja Kyllönen rozvinuli otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Jens Gieseke za skupinu PPE, Pavel Poc za skupinu S&D, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen a Soledad Cabezón Ruiz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato a Stanislav Polčák.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí