Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2536(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000003/2016

Indgivne tekster :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Forhandlinger :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 2. februar 2016 - Strasbourg

12. Kommissionens indsats for at overholde dommen i sag T-521/14 Sverige mod Kommissionen (forpligtelse til at fastsætte kriterier for hormonforstyrrende stoffer) (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000003/2016) af Matthias Groote for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen og Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Kommissionens indsats for at overholde dommen i sag T-521/14 Sverige mod Kommissionen (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi og Merja Kyllönen begrundede forespørgslen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Jens Gieseke for PPE-Gruppen, Pavel Poc for S&D-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen og Soledad Cabezón Ruiz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato og Stanislav Polčák.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik