Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2536(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000003/2016

Esitatud tekstid :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Arutelud :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 2. veebruar 2016 - Strasbourg

12. Komisjoni meetmed kohtuasjas T-521/14 Rootsi vs. komisjon tehtud otsuse täitmiseks (kohustus näha ette kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate jaoks) (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000003/2016), mille esitas(id) Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Komisjoni meetmed kohtuasjas T-521/14 Rootsi vs. komisjon tehtud otsuse täitmiseks (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi ja Merja Kyllönen esitasid küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, Pavel Poc fraktsiooni S&D nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen ja Soledad Cabezón Ruiz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika