Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2536(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000003/2016

Teksty złożone :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Debaty :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 2 lutego 2016 r. - Strasburg

12. Działania Komisji na rzecz wykonania orzeczenia w sprawie T-521/14 Szwecja przeciwko Komisji (obowiązek ustalenia kryteriów dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną) (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000003/2016), które skierowali Matthias Groote w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, i Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD do Komisji: Działania Komisji na rzecz wykonania orzeczenia w sprawie T-521/14 Szwecja przeciwko Komisji (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi i Merja Kyllönen rozwinęli pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, Pavel Poc w imieniu grupy S&D, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen i Soledad Cabezón Ruiz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności