Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2536(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000003/2016

Texte depuse :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Dezbateri :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Marţi, 2 februarie 2016 - Strasbourg

12. Măsurile adoptate de Comisie pentru a respecta hotărârea pronunțată în cauza T-521/14 Suedia/Comisia (obligația de a stabili criterii pentru perturbatorii endocrini) (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000003/2016) adresată de Matthias Groote, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD adresată Comisiei: Măsurile Comisiei necesare executării hotărârii în Cauza T-521/14 Suedia/Comisia (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi și Merja Kyllönen au dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, Pavel Poc, în numele Grupului S&D, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen și Soledad Cabezón Ruiz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato și Stanislav Polčák.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică - Politica de confidențialitate