Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2536(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000003/2016

Predkladané texty :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 2. februára 2016 - Štrasburg

12. Kroky Komisie na vykonanie rozsudku vo veci T-521/14 Švédsko/Komisia (povinnosť stanoviť kritériá pre endokrinné disruptory) (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000003/2016), ktorú položili Matthias Groote v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Kroky Komisie na vykonanie rozsudku vo veci T-521/14 Švédsko/Komisia (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi a Merja Kyllönen rozvinuli otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen a Soledad Cabezón Ruiz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia