Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2536(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000003/2016

Ingivna texter :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Debatter :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 2 februari 2016 - Strasbourg

12. Kommissionens åtgärder för att iaktta domstolens dom i mål T-521/14 Sverige mot kommissionen (skyldigheten att fastställa kriterier för hormonstörande ämnen) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000003/2016) från Matthias Groote för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, och Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen till kommissionen: Kommissionens åtgärder för att iaktta domstolens dom i mål T-521/14 Sverige mot kommissionen (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi och Merja Kyllönen utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jens Gieseke för PPE-gruppen, Pavel Poc för S&D-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen och Soledad Cabezón Ruiz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato och Stanislav Polčák.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy