Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 2. února 2016 - Štrasburk

13. Transparentnost a kontrola klinických hodnocení (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Transparentnost a kontrola klinických hodnocení (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Matthias Groote za skupinu S&D, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo a Marju Lauristin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Notis Marias a João Ferreira.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí