Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 2. februar 2016 - Strasbourg

13. Gennemsigtighed og kontrol med kliniske forsøg (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Gennemsigtighed og kontrol med kliniske forsøg (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Matthias Groote for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo og Marju Lauristin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Notis Marias og João Ferreira.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik