Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 2. veebruar 2016 - Strasbourg

13. Kliiniliste uuringute läbipaistvus ja kontroll (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Kliiniliste uuringute läbipaistvus ja kontroll (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo ja Marju Lauristin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias ja João Ferreira.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika