Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 2. helmikuuta 2016 - Strasbourg

13. Kliinisten kokeiden avoimuus ja valvonta (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Kliinisten kokeiden avoimuus ja valvonta (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo ja Marju Lauristin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias ja João Ferreira.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö