Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 2 februari 2016 - Straatsburg

13. Transparantie en controle van klinische proeven (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Transparantie en controle van klinische proeven (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Matthias Groote, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo en Marju Lauristin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid