Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 2 lutego 2016 r. - Strasburg

13. Przejrzystość i kontrola badań klinicznych (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Przejrzystość i kontrola badań klinicznych (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Matthias Groote w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo i Marju Lauristin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias i João Ferreira.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności