Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 2 februarie 2016 - Strasbourg

13. Transparență și control în trialurile clinice (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Transparență și control în trialurile clinice (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Matthias Groote, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo și Marju Lauristin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Notis Marias și João Ferreira.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate