Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 2. februára 2016 - Štrasburg

13. Transparentnosť a kontrola klinických skúšaní (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Transparentnosť a kontrola klinických skúšaní (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Matthias Groote v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo a Marju Lauristin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias a João Ferreira.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia