Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 2 februari 2016 - Strasbourg

13. Insyn i och kontroll av kliniska prövningar (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Insyn i och kontroll av kliniska prövningar (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Matthias Groote för S&D-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo och Marju Lauristin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias och João Ferreira.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy