Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

14. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 576.422/OJME).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου