Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 2. februar 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.En europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde ***I (forhandling)
 4.Kommissionens afgørelse om selskabsskattepakken (forhandling)
 5.Højtideligt møde - Estland
 6.Afstemningstid
  
6.1.En EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.2.Ændringerne til protokollen fra 1998 om tungmetaller til konventionen fra 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.3.Ændringerne til 1998-protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.4.Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.5.Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.6.Anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' immunitet (afstemning)
  
6.7.Anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' immunitet (afstemning)
  
6.8.Anmodning om ophævelse af Florian Philippots immunitet (afstemning)
  
6.9.En europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde ***I (afstemning)
  
6.10.Midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Flygtningekrise, kontrol af ydre grænser og Schengens fremtid - Respekt for det internationale princip om non-refoulement - Finansiering af flygtningefacilitet til Tyrkiet - Øget racistisk had og vold mod flygtninge og migranter i Europa (forhandling)
 11.En ny strategi for ligestilling og kvinders rettigheder efter 2015 (forhandling)
 12.Kommissionens indsats for at overholde dommen i sag T-521/14 Sverige mod Kommissionen (forpligtelse til at fastsætte kriterier for hormonforstyrrende stoffer) (forhandling)
 13.Gennemsigtighed og kontrol med kliniske forsøg (forhandling)
 14.Dagsorden for næste møde
 15.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (187 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (766 kb) 
 
Protokol (179 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (18 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (40 kb) 
 
Protokol (256 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (327 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (892 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik