Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας ***I (συζήτηση)
 4.Εγκριθείσα απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση των εταιρειών (συζήτηση)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Εσθονία
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.5.Συμφωνία συνεργασίας της Eurojust και του Μαυροβουνίου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.6.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz (ψηφοφορία)
  6.7.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz (ψηφοφορία)
  6.8.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Florian Philippot (ψηφοφορία)
  6.9.Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας ***I (ψηφοφορία)
  6.10.Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Η προσφυγική κρίση, ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και το μέλλον της Σένγκεν - Σεβασμός της διεθνούς αρχής της μη επαναπροώθησης - Χρηματοδότηση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία - Αύξηση του ρατσιστικού μίσους και της βίας κατά των προσφύγων και των μεταναστών σε όλη την Ευρώπη (συζήτηση)
 11.Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015 (συζήτηση)
 12.Μέτρα της Επιτροπής προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση στην υπόθεση T-521/14, Σουηδία κατά Επιτροπής (υποχρέωση θέσπισης κριτηρίων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες) (συζήτηση)
 13.Διαφάνεια και έλεγχος κλινικών δοκιμών (συζήτηση)
 14.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 15.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (209 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (766 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (204 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (19 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (41 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (282 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (435 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (967 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου