Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 2. veebruar 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine ***I (arutelu)
 4.Komisjoni vastuvõetud otsus äriühingute maksustamise paketi kohta (arutelu)
 5.Pidulik istung - Eesti
 6.Hääletused
  
6.1.Isikute üle piiri liikumist reguleerivad eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.2.1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta raskmetallide protokolli muudatused *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.3.1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli muudatused *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.4.Eurojusti ja Ukraina vaheline koostööleping * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.5.Eurojusti ja Montenegro vaheline koostööleping * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.6.Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.7.Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.8.Florian Philippot' puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.9.Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine ***I (hääletus)
  
6.10.ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnang (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Pagulaste küsimuse pakilisus, välispiirikontroll ja Schengeni tulevik - Tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse rahvusvahelise põhimõtte järgimine - Türgi jaoks mõeldud pagulasrahastu rahastamine - Pagulaste- ja rändajatevastase rassilise vihkamise ja vägivalla kasv Euroopas (arutelu)
 11.Uus soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste strateegia 2015. aasta järgseks perioodiks (arutelu)
 12.Komisjoni meetmed kohtuasjas T-521/14 Rootsi vs. komisjon tehtud otsuse täitmiseks (kohustus näha ette kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate jaoks) (arutelu)
 13.Kliiniliste uuringute läbipaistvus ja kontroll (arutelu)
 14.Järgmise istungi päevakord
 15.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (188 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (766 kb) 
 
Protokoll (178 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (18 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (40 kb) 
 
Protokoll (251 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (317 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (957 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika