Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 2. helmikuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen ***I (keskustelu)
 4.Komission päätös yhtiöveropaketista (keskustelu)
 5.Juhlaistunto - Viro
 6.Äänestykset
  
6.1.Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskeva unionin säännöstö (Schengenin rajasäännöstö) ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.2.Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään raskasmetalleja koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehdyt muutokset *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.3.Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehdyt muutokset *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.4.Eurojustin ja Ukrainan välistä yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.5.Eurojustin ja Montenegron välistä yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.6.Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
6.7.Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
6.8.Florian Philippot'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
6.9.Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen ***I (äänestys)
  
6.10.Biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarviointi (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Pakolaisiin liittyvä hätätila, ulkorajavalvonta ja Schengenin tulevaisuus - Kansainvälisen palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen - Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen rahoitus - Pakolaisiin ja maahanmuuttajiin kohdistuvan rasistisen vihan ja väkivallan lisääntyminen Euroopassa (keskustelu)
 11.Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi strategia (keskustelu)
 12.Komission toimet asiassa T-521/14, Ruotsi v. komissio, annetun tuomion noudattamiseksi (velvoite vahvistaa kriteerit hormonaalisille haitta-aineille) (keskustelu)
 13.Kliinisten kokeiden avoimuus ja valvonta (keskustelu)
 14.Seuraavan istunnon esityslista
 15.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (192 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestykset (766 kb) 
 
Pöytäkirja (182 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (18 kb) Nimenhuutoäänestykset (41 kb) 
 
Pöytäkirja (257 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (319 kb) Nimenhuutoäänestykset (895 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö