Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 2. februāris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā ***I (debates)
 4.Par uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību aktu kopumu pieņemtais Komisijas lēmums (debates)
 5.Svinīgā sēde - Igaunija
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Noteikumi, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.2.1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par smagajiem metāliem izdarītie grozījumi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.3.1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem izdarītie grozījumi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.4.Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.5.Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.6.Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz imunitāti (balsošana)
  6.7.Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz imunitāti (balsošana)
  6.8.Pieprasījums atcelt Florian Philippot imunitāti (balsošana)
  6.9.Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā ***I (balsošana)
  6.10.ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starpposma pārskatīšana (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Ārkārtas stāvoklis saistībā ar bēgļu jautājumu, ārējo robežu kontrole un Šengenas nākotne - Starptautiskā neizraidīšanas principa ievērošana - Turcijai paredzētā bēgļu atbalsta mehānisma finansēšana - Pieaugošais rasistu naids un vardarbība pret bēgļiem un migrantiem visā Eiropā (debates)
 11.Jauna dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģija pēc 2015. gada (debates)
 12.Komisijas rīcība, lai izpildītu spriedumu lietā T-521/14 "Zviedrijas Karaliste pret Eiropas Komisiju" (pienākums noteikt kritērijus attiecībā uz endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem) (debates)
 13.Klīnisko izmēģinājumu pārredzamība un kontrole (debates)
 14.Nākamās sēdes darba kārtība
 15.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (190 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Balsojumi pēc saraksta (766 kb) 
 
Protokols (194 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsojumu rezultāti (20 kb) Balsojumi pēc saraksta (41 kb) 
 
Protokols (259 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (417 kb) Balsojumi pēc saraksta (963 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika