Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 2 lutego 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej ***I (debata)
 4.Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego podatku od osób prawnych (debata)
 5.Uroczyste posiedzenie - Estonia
 6.Głosowanie
  6.1.Zasady regulujące przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Ukrainą * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Czarnogórą * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Wniosek o uchylenie immunitetu Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (głosowanie)
  6.7.Wniosek o uchylenie immunitetu Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (głosowanie)
  6.8.Wniosek o uchylenie immunitetu Floriana Philippota (głosowanie)
  6.9.Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej ***I (głosowanie)
  6.10.Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Kryzys uchodźczy, kontrola granic zewnętrznych i przyszłość Schengen - Przestrzeganie międzynarodowej zasady non-refoulement - Finansowanie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji - Wzrost nienawiści na tle rasowym i przemocy wobec uchodźców i migrantów w Europie (debata)
 11.Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r. (debata)
 12.Działania Komisji na rzecz wykonania orzeczenia w sprawie T-521/14 Szwecja przeciwko Komisji (obowiązek ustalenia kryteriów dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną) (debata)
 13.Przejrzystość i kontrola badań klinicznych (debata)
 14.Porządek obrad następnego posiedzenia
 15.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (188 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (766 kb) 
 
Protokół (198 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (21 kb) Głosowanie imienne (40 kb) 
 
Protokół (264 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (427 kb) Głosowanie imienne (890 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności