Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 2. februára 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce ***I (rozprava)
 4.Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa dane z príjmov právnických osôb (rozprava)
 5.Slávnostná schôdza – Estónsko
 6.Hlasovanie
  6.1.Pravidlá upravujúce pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Zmeny Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Zmeny Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Ukrajinou * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.6.Žiadosť o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (hlasovanie)
  6.7.Žiadosť o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (hlasovanie)
  6.8.Žiadosť o zbavenie imunity Floriana Philippota (hlasovanie)
  6.9.Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce ***I (hlasovanie)
  6.10.Preskúmanie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici trvania (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Mimoriadna situácia týkajúca sa utečencov, kontrola vonkajších hraníc a budúcnosť Schengenu - Dodržiavanie medzinárodnej zásady nevyhostenia - Financovanie nástroja na pomoc utečencom pre Turecko - Nárast rasovej nenávisti a násilia voči utečencom a migrantom v celej Európe (rozprava)
 11.Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015 (rozprava)
 12.Kroky Komisie na vykonanie rozsudku vo veci T-521/14 Švédsko/Komisia (povinnosť stanoviť kritériá pre endokrinné disruptory) (rozprava)
 13.Transparentnosť a kontrola klinických skúšaní (rozprava)
 14.Program rokovania na nasledujúci deň
 15.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (189 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (766 kb) 
 
Zápisnica (194 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovaní (18 kb) Hlasovania podľa mien (40 kb) 
 
Zápisnica (263 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (427 kb) Hlasovania podľa mien (959 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia