Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 2 februari 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete ***I (debatt)
 4.Kommissionens beslut om paketet om bolagsskatt (debatt)
 5.Högtidligt möte - Estland
 6.Omröstning
  6.1.Unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering) ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.6.Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewicz immunitet (omröstning)
  6.7.Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewicz immunitet (omröstning)
  6.8.Begäran om upphävande av Florian Philippots immunitet (omröstning)
  6.9.Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete ***I (omröstning)
  6.10.Halvtidsöversyn av EU:s strategi för biologisk mångfald (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Flyktingkrisen, kontrollen av de yttre gränserna och Schengenområdets framtid - Respekt för den internationella principen om "non-refoulement" - Finansiering av flyktingfaciliteten för Turkiet - Ökande rasistiskt hat och våld mot flyktingar och migranter i hela Europa (debatt)
 11.Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (debatt)
 12.Kommissionens åtgärder för att iaktta domstolens dom i mål T-521/14 Sverige mot kommissionen (skyldigheten att fastställa kriterier för hormonstörande ämnen) (debatt)
 13.Insyn i och kontroll av kliniska prövningar (debatt)
 14.Föredragningslista för nästa sammanträde
 15.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (190 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (766 kb) 
 
Protokoll (179 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (19 kb) Omröstningar med namnupprop (40 kb) 
 
Protokoll (257 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (329 kb) Omröstningar med namnupprop (892 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy