Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. února 2016 - Štrasburk

2. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, pokud jde o výcvik, zkoušky a pravidelné přezkušování pilotů týkající se navigace založené na výkonnosti (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - lhůta: 23. dubna 2016)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vzduchu, chladicích zařízení, vysokoteplotních procesních chladičů a ventilátorových konvektorů (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - lhůta: 23. dubna 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje článek 7 nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - lhůta: 20. dubna 2016)
předáno příslušný výbor: TRAN

Právní upozornění - Ochrana soukromí