Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. februar 2016 - Strasbourg

2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår piloters træning, testning og periodiske prøver i forbindelse med performancebaseret navigation (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - frist: 23 april 2016)
henvist til kor. udv. : TRAN

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EFom rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter for så vidt angår krav til miljøvenligt design af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - frist: 23 april 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om rettelse af artikel 7 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1303/2014 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for sikkerhed i jernbanetunneller i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - frist: 20 april 2016)
henvist til kor. udv. : TRAN

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik