Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 3. februar 2016 - Strasbourg

2. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 glede usposabljanja pilotov, preizkušanja in rednega preverjanja za navigacijo na podlagi zmogljivosti (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - rok: 23 april 2016)
posredovano pristojni : TRAN

- Uredba Komisije o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov za toplozračno ogrevanje, izdelkov za hlajenje in visokotemperaturnih procesnih ohlajevalnikov ter ventilatorskih konvektorjev (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - rok: 23 april 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi člena 7 Uredbe (EU) št. 1303/2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z „varnostjo v železniških predorih“ železniškega sistema Evropske unije (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - rok: 20 april 2016)
posredovano pristojni : TRAN

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov