Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. února 2016 - Štrasburk

3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 s ohledem na Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond, pokud jde o podmínky a postupy k rozhodnutí o tom, zda mají částky, které nelze získat zpět, uhradit členské státy (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 29. ledna 2016
předáno příslušnému výboru: REGI (článek 54 jednacího řádu), EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví podmínky pro použití odchylek týkajících se měn s omezeními dostupnosti likvidních aktiv (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 26. ledna 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí