Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. veebruar 2016 - Strasbourg

3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 seoses tingimuste ja menetlustega, mille alusel tehakse kindlaks, kas liikmesriigid peavad tagasi maksma Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud summad, mida ei ole võimalik sisse nõuda (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. jaanuarist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: REGI (kodukorra artikkel 54), EMPL (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks selliste erandite kohaldamise tingimused, mis käsitlevad valuutasid, millega kaasnevad piirangud likviidsete varade kättesaadavusele (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 26. jaanuarist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika