Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 3. veljače 2016. - Strasbourg

3. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta i postupaka koji se odnose na Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, a kojima se određuje hoće li države članice nadoknaditi nepovrative iznose (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 29. siječnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru:REGI (članak 54- Posloovnika), EMPL (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju uvjeti primjene odstupanja u pogledu valuta u kojima je raspoloživost likvidne imovine ograničena (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 26. siječnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru:ECON

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti