Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 3. februar 2016 - Strasbourg

3. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in postopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države članice (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. januarja 2016

Posredovano pristojnemu odboru: REGI (člen 54 Poslovnika), EMPL (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za uporabo odstopanj glede valut, v katerih je razpoložljivost likvidnih sredstev omejena (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 26. januarja 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov