Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург

4. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с членове 27 и 179 от финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз е информирал бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 46/2015 – Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27 от финансовия регламент, комисията по бюджети реши да не излиза с възражения относно трансфера на бюджетни кредити на Сметната палата V/AB-01/A/16.

В съответствие с член 27 и член 179, параграфи 2 и 3 от финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 46/2015.

Правна информация - Политика за поверителност