Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. februára 2016 - Štrasburg

4. Presun rozpočtových prostriedkov

Rada Európskej únie v súlade s článkami 27 a 179 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 46/2015 – Oddiel III – Komisia.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Dvora audítorov č. V/AB-01/A/16.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkami 27 a 179 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 46/2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia