Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 februari 2016 - Strasbourg

5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 01/2016 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0011/2016 - C8-0014/2016 - 2016/2014(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy