Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0079(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0364/2015

Ingivna texter :

A8-0364/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/02/2016 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0035

Protokoll
Onsdagen den 3 februari 2016 - Strasbourg

8.1. Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien: skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående av det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0035)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy