Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0080(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0365/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0365/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0036

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

8.2. Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας: μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο οποίος προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0036)

Παρεμβάσεις

Gabrielius Landsbergis (εισηγητής), πριν τηνψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου