Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 februarie 2016 - Strasbourg

8.4. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic FG72 (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură de către Giovanni La Via, în numele Comisiei ENVI, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0038)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate