Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. februar 2016 - Strasbourg

8.5. Indsigelse, jf. artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Giovanni La Via for ENVI om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0039)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik