Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 februari 2016 - Strasbourg

8.5. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen av Giovanni La Via för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0039)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy