Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. února 2016 - Štrasburk

8.7. Námitka proti prováděcímu aktu: emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (hlasování)
CRE

Rozprava se konala dne 18. ledna 2016 (bod 16 zápisu ze dne 18.1.2016).

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu předložili Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen a Piernicola Pedicini za výbor ENVI, o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Vystoupení

Před hlasováním Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) a Giovanni La Via (předseda výboru ENVI).

Právní upozornění - Ochrana soukromí