Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. februar 2016 - Strasbourg

8.7. Indsigelse, jf. artikel 106: Emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (afstemning)
CRE

Forhandlingen fandt sted den 18. januar 2016 (punkt 16 i protokollen af 18.1.2016).

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c), af Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen og Piernicola Pedicini for ENVI om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissionen fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Indlæg

Før afstemningen tog Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) og Giovanni La Via (formand for ENVI) ordet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik