Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. veebruar 2016 - Strasbourg

8.7. Vastuväite esitamine vastavalt kodukorra artiklile 106 väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heite kohta (hääletus)
CRE

Arutelu toimus18. jaanuaril 2016 (18.1.2016 protokollipunkt 16).

Resolutsiooni ettepanek, mille kooskõlas kodukorra artikli 106 lõigetega 2 ja 3 ning lõike 4 punktiga c esitasid Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen ja Piernicola Pedicini ENVI komisjoni nimel ning mis käsitleb komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

Enne hääletust Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) ja Giovanni La Via (ENVI komisjoni esimees).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika