Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 lutego 2016 r. - Strasburg

8.7. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (głosowanie)
CRE

Debata odbyła się dnia18 stycznia 2016 r. (pkt 16 protokołu z dnia 18.1.2016).

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2, 3 i 4 lit. c) Regulaminu przez Matthiasa Groote'a, Gerbena-Jana Gerbrandy'ego, Basa Eickhouta, Merję Kyllönen i Piernicolę Pedicini, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

Wystąpienia

Przed głosowaniem Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) i Giovanni La Via (przewodniczący komisji ENVI).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności